Is global warming man made essay

is global warming man made essay

Global, warming, is, it, man, made

Samme overraskende seriøse tilgang inden for det officielle system findes i en fire år ældre rapport til den amerikanske præsident Lyndon. Johnson fra The Presidential Science Advisory committee under titlen "Restoring The quality Of Our Environment". Rapporten indeholder et helt appendiks (Y4) helliget CO2-forurening, i hvis konklusion vi finder formuleringer som disse: "Gennem sin verdensomspændende industrielle civilisation er mennesket uden at vide af det i gang med at udføre et enormt geofysisk eksperiment. Ved år 2000 vil stigningen i atmosfærisk co2 være tæt. Dette kan være tilstrækkeligt til at frembringe målelige og måske markante ændringer i klimaet, og vil næsten helt sikkert forårsage betydelige ændringer i temperaturen og andre egenskaber ved stratosfæren. De klimaændringer, som det øgede co2-indhold kan frembringe, kan vise sig skadelige deleterious set fra menneskets synspunkt." Lyndon. Johnson, den første amerikanske præsident, der offentligt udtrykte bekymring om menneskets udledning af CO2, 1965. Disse ord er som sagt ikke skrevet af hvem som helst.

Nasa giss: Research features: Cold Snaps Plus

Denne rent sproglige genealogi skal imidlertid ikke fjerne fokus fra betegnelsens indhold. Lad os derfor vende tilbage til den historiske gennemgang af selve tanken bag global opvarmning og dens forunderligt lange tidslinje, også når det business gælder politisk opmærksomhed. Internt notat fra det hvide hus, skrevet af Daniel. Moynihan, adresseret til John Ehrlichman, 1969. Et interessant dokument er i den sammenhæng et notat mellem to embedsmænd i det hvide hus dateret. September 1969, der eksplicit drejer sig om "kuldioxidproblemet". Et problem, der ifølge notatets forfatter Daniel. Moynihan har potentialet til at kunne "beslaglægge fantasien hos personer, der normalt er ligeglade med forudsigelser mbps af apokalyptiske forandringer". Notatet fortsætter derefter med en beskrivelse af problemets omfang (havvandsstigninger osv.) og en opfordring om at tage emnet op i nato, evt. Med henblik på et globalt kontrolsystem. Udledningen af CO2 og det, vi i dag ville kalde global opvarmning beskrives således i 1969 internt i det hvide hus som udgørende en reel fare for usa's nationale sikkerhed.

Rahmstorf har dog ikke været helt grundig nok i sin sproghistoriske yardage efterforskning. December 1969 kunne man således under overskriften "Scientists caution on Changes In Climate as Result of Pollution" læse følgende i new York times : "J.O. Fletcher, en fysiker ved Rand Corporation i santa monica, californien, siger, at "menneskeheden kun har få årtier til at løse problemet med forureningsskabt global opvarmning." Global opvarmning kan forårsage yderligere afsmeltning af polernes iskapper og påvirke jordens klima." Og faktisk taler. Allerede i oktober 1961 om en "global opvarmningstendens global warming trend ". Det gør han i artiklen "Recent Secular Changes of Global Temperature publiceret i annals of the new York Academy of Sciences. Og gad vide, om der ikke er flere før ham, der har brugt vendingen. Ser man ud over den akademiske litteratur og inkluderer mediernes formidling af videnskaben, er termen i hvert fald kendt endnu længere tilbage: Oxford English Dictionary nævner således en brug af udtrykket i avisen San Antonio express fra 1952: "Forskere, der studerer globale opvarmningstendenser global warming. Breddegrad." Endnu ældre eksempler fra avisarkiverne kan sikkert opstøves.

is global warming man made essay

Global, warming, yahoo answers

Høringer, der blev afholdt på first foranledning af et 28-årigt kongresmedlem ved navn. Historien synes ikke at rykke sig meget ud af stedet. Men vi skal faktisk endnu længere tilbage for at spore oprindelsen til nutidens tale om global opvarmning. Murray mitchell,., måske den første, der brugte betegnelsen "global opvarmning" inden for den videnskabelige litteratur. Lad os imidlertid først følge den historiske rejse angående selve betegnelsen til dørs. August 1975 publicerede det videnskabelige tidsskrift Science nemlig en artikel af Wally Broecker med titlen "Are we on the Brink of a pronounced Global Warming?". Den tyske klimaforsker Stefan Rahmstorf har i 2010 skrevet en glimrende 35-års-fødselsdagshilsen til global opvarmning på realClimate, baseret på netop Broeckers artikel, som han ser som betegnelsens fødsel.

Formuleringer, der på ingen måde klinger af støvet fortid. Schneider havde tidligere i 70'erne advaret verden mod en ny istid, og dette pludselige holdningsskift fra "global cooling" til "global warming" er sidenhen blevet brugt flittigt imod ham fra den klimaskeptiske fløj. Tanken om global nedkøling var dog et forholdsvis kort intermezzo i klimavidenskabens historie, og som vi skal se i det følgende, var global opvarmning allerede i 70'erne en gammel og forholdsvis velafprøvet teori. Dette videnskabelige felt var faktisk allerede dengang så stort, at det første akademiske tidsskrift udelukkende dedikeret til klimaændringer, Climate Change, i 1977 så dagens lys. Politisk blev emnet også vendt i dette årti, hvor de moderne miljøbevægelser for alvor så dagens lys, og hvor Stockholm-konferencen i juni 1972 lagde grundstenen for meget senere arbejde. Moderne økologiske tænkere som James lovelock og paul. Ehrlich begyndte i årene omkring 1970 at omtale drivhuseffekten i deres arbejde en beskæftigelse, der også var at finde inden for det etablerede politiske system. I 1976 afholdt den amerikanske kongres eksempelvis de første høringer om klimaændringer.

Global, warming : How do scientists Know They re not

is global warming man made essay

Environmental Issues of the 21st Century

Begyndelsen på james Burkes film, after The warming, 1990. I videnskabelige kredse var der imidlertid allerede dengang tale om old news. Historien om global opvarmning går nemlig langt længere tilbage. Et par år forinden, i dagene.-15. Oktober 1985, dannede den writing østrigske by villach eksempelvis rammen om en videnskabelig konference afholdt af icsu, wmo og unep, hvor de tilstedeværende videnskabsmænd opnåede en forbløffende konsensus omkring menneskeskabt global opvarmning: ". De stigende koncentrationer af drivhusgasser forventes at forårsage betydelig opvarmning af det globale klima i det næste århundrede.

Mens noget klimaopvarmning nu synes uundgåelig som følge af fortidige handlinger, kan hastigheden af og graden af fremtidig opvarmning påvirkes dybtgående af statslig politik angående energibesparelser, brug af fossile brændsler og udledningen af drivhusgasser." Og allerede i 1979 fastslog det amerikanske videnskabsakademi i den såkaldte. Allerede i 1979 var forskning om global opvarmning så omfattende, at det krævede en egentlig sammenfatning. Fjernsynsudsendelse med Stephen Schneider om den seneste klimaforskning, 1979. 1979 var også året, hvor klimaforskeren Stephen. Schneider iført brun rullekrave gik på tv og talte om "videnskabelig konsensus" og om risikoen for "potentielt irreversible ændringer på global skala".

Brundtland-rapport, our Common Future (1987 der i påfaldende grad fortalte politikerne det samme, som de får at vide i dag: "Afbrændingen af fossile brændsler sender kuldioxid ud i atmosfæren, hvilket forårsager en gradvis global opvarmning. Denne 'drivhuseffekt' kan ved begyndelsen af næste århundrede have forøget de globale gennemsnitstemperaturer nok til at ændre produktionsområder for landbruget, hæve vandstanden og oversvømme kystbyer samt forstyrre de nationale økonomier.". Beskeden var klar allerede i 80'erne. Set i det lys, er det påfaldende, hvor lidt, der er sket på det kvarte århundrede, der er gået. James Hansen vidner for den amerikanske kongres, sommeren 1988.


I citatet ser vi, at "global opvarmning" og den noget ældre betegnelse "drivhuseffekten" bruges i flæng. Udtrykket "global opvarmning" blev først rigtig almeneje efter en berømt amerikansk senatshøring. Juni 1988, hvor klimaforskeren James Hansen vidnede for Kongressen: "Den globale opvarmning har nået et niveau, der gør, at vi med høj grad af sikkerhed kan tillægge et årsags-virknings-forhold mellem drivhuseffekten og den observerede opvarmning.". Hansen var så heldig, at høringen faldt sammen med en voldsom hedebølge i usa, hvilket gjorde historien til populært forsidestof, og det er næppe forkert at påstå, at det var efter Hansens tale, at termen global opvarmning nåede bredt ud i mediebilledet. En sand bølge af populære artikler, bøger og film om emnet opstod i de følgende. Ser man nærmere på disse mange populærvidenskabelige formidlinger af budskabet, er der igen ikke meget, der adskiller sig fra nutidens fremstillinger. Tag blot James Burkes dokumentarfilm. After The warming fra 1990, der, bortset fra de filmtekniske muligheder, næsten lige så vel kunne være produceret i dag. Det er således snart 25 år siden, at den slags fremstillinger af den globale opvarmning, som vi stadig præsenteres for, blev født.

Essay on Ragged Dick custom Essays, term Papers

Den engelske premierminister Margaret Thatcher holdt dengang taler, der ikke lader meget tilbage i forhold til nutidens politikere,. Hendes ord under afslutningen af shredder wmo's anden. World Climate conference i genova,. November 1990: "Faren ved global opvarmning er endnu usynlig, men den er reel nok til, at vi kan iværksætte ændringer og gøre ofre, så vi ikke lever på bekostning af fremtidige generationer.". Storladne ord, som oven i købet var kulminationen på flere års klimaengagement fra den engelske jernladys side. Alene det faktum, at en konservativ engelsk premierminister troppede op biography og gav sig tid til at holde en tale ved en sådan konference for over 20 år siden, er faktisk tankevækkende. Politiske udmeldinger som disse skete dengang på baggrund af den såkaldte.

is global warming man made essay

Alligevel er global opvarmning hot stuff herhjemme. Politisk set var det nogenlunde samtidig, at de første lande begyndte komme med mere eller mindre løse klimaforpligtelser, der sætter nutidens politiske udmeldinger i et forbløffende deja-vu-agtigt relief. December 1991 er eksempelvis datoen, hvor den tyske forbundsregering besluttede at stræbe efter en reduktion af landets CO2-udslip med 25 frem til 2005 (. Beschluß der Bundesregierung zur Reduzierung der energiebedingten CO2-Emissionen summary in der Bundesrepublik deutschland auf der Grundlage des Zweiten Zwischenberichts der Interministeriellen Arbeitsgruppe »CO2-Reduktion« ). Vi taler her om en konkret politisk udmelding, før fn's klimarammekonvention (. Unfccc ) overhovedet havde set dagens lys, og seks år før. Kyoto-aftalen blev forhandlet på plads. Forskellige taler af Margaret Thatcher om klima og global opvarmning.

1988, der omtaler, hvordan vores udledning af CO2 "bevirker en gradvis global opvarmning". Emnet er ifølge artiklen noget, "som alle taler om". Vi skriver her 1988, altså to år før. Ipcc udsendte sin første store klimarapport, fire år før rio-topmødet og hele ti år før. Lomborg skrev sine omdiskuterede kronikker til, politiken.

Endnu en reportage fra et tørkeramt land i afrika. Endnu en miljøorganisation, der fortæller om få år at handle. På trods af monotonien fremstilles historierne ofte som banebrydende nyheder, og når det gælder shredder klimavidenskaben, får vi det indtryk, at forskningens konklusioner er nye og helt epokegørende. Med denne sensationshungrende tilgang er det naturligt, at mange forestiller sig teorien om menneskeskabt global opvarmning som relativt ny, og derfor stadig lettere uprøvet og kontroversiel. Sagen er imidlertid, at de videnskabelige nyheder, vi præsenteres for, i langt overvejende grad er bekræftelser af det, forskerne har sagt året før, og året før, og året før evt. Med en skærpelse eller lille nuancering. Grundlæggende er der sjældent tale om noget kontroversielt gennembrud, idet global opvarmning i det store hele er en uhyre velundersøgt og gennemanalyseret sag. Men hvor længe har dette gentagelsesmønster egentlig stået på? Lad os tage et dyk ned i de historiske arkiver.

Global, warming, update, essay, research Paper

Den globale opvarmning har mange år på bagen. Denne artikel vil på tørreste vis fortælle dig historien om en af vor tids vigtigste videnskabelige teorier. Af, jeppe Branner, det er, som om vi lider af et årligt kollektivt hukommelsestab, når det gælder nyheder om klima og global opvarmning. Et nøje aftalt ritual mellem journalister, forskere og politikere synes at udspille sig et ritual, hvor long alle indtager de samme roller, og hvor alle siger de samme ord, år efter år, i visheden om, at befolkningen sikkert har glemt alt i mellemtiden og skal have. Gransker man nyheder om global opvarmning, der ofte falder som amen i kirken i forbindelse med den årlige. Cop, er det for lægmand så godt som umuligt at afgøre, om der er tale om genudsendelser og genoptryk fra året før. Endnu et klimatopmøde uden bindende mål. Endnu en videnskabelig rapport, der fortæller om smeltende gletsjere og stigende verdenshave.


Is global warming man made essay
all articles 47 articles
Fences make, good, neighbors? Home/All Categories/ The Smart Contract Handbook besides writing, she's fascinated with electronic gadgets and mostly spends her spare. Progressive era was a period of widespread social activism and political reform across the United States that spanned from the 1890s to the 1920s.

3 Comment

  1. A brief Prehistory of Energy and Life on Earth. Early civilization, Energy and the zero-sum Game. After six years of tedious litigation, a court in Vancouver, British Columbia appears set to hand down a ruling involving one of the most controversial claims ever made in support of human-induced global warming. Note: Matt Ridley has responded please see his reply piece here. Matt Ridleys latest column in the times illustrates a persistent theme for those who oppose action on climate change: that cuts in carbon emissions intended to reduce the dangers of global warming are somehow code for a war against the poor. En vigtig artikel om global opvarmning og klimavidenskabens lange historie.

  2. The use of non standardized data set implied a greater uncertainty to the data that was not, could not be addressed;. In the wake of the janus ruling, well-funded right-to-work groups are preparing digital and door-to-door campaigns aimed at Californias public-sector workers. Propaganda can affect millions of lives. Military, government and media propaganda can go hand in hand. Other times, media can be affected themselves by propaganda. Revised in June 2014.

  3. Peering beyond scientific reticence. It is, i promise, worse than you think. If your anxiety about global warming is dominated by fears of sea-level rise, you are barely. NIck you left out complaints:. Karl made administrative decisions contrary to data integrity;. Karl used 90 rather than 95 standard;.

  4. Exploring the latest in scientific discoveries from prehistoric life to missions to mars. Latest environmental news, features and updates. Pictures, video and more. Blog, books and media on Nostradamus, global warming, prophecy, politics, and the science of meditation and evolution. To read an annotated version of this article, complete with interviews with scientists and links to further reading, click here.

  5. Drawdown: The most Comprehensive plan ever Proposed to reverse Global Warming - kindle edition by paul Hawken, tom Steyer. Download it once and read it on your Kindle device, pc, phones or tablets. Guest essay by Eric Worrall. A pnas study claims that crop yields will fall by up to 7 for each degree celsius of global warming, assuming no co2 fertilisation and no adaption measures. Buy merchants of doubt: How a handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming on m free shipping on qualified orders.

Leave a reply

Your e-mail address will not be published.


*